arrow Thứ 7, 31/10/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 1

Lượt truy cập: 747708

Chính sách tích hợp

CHÍNH SÁCH TÍCH HỢP

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình cam kết xây dựng hệ thống quản lý tích hợp phù hợp tiêu chuẩn và hoạt động theo nguyên tắc:

   - Hướng đến khách hàng.

   - Tuân thủ pháp luật.

   - Phát triển bền vững.

Để thực hiện chính sách trên, chúng tôi cam kết:

   - Thực hiện đầy đủ và tốt nhất các cam kết với khách hàng;

   - Tuân thủ quy định của pháp luật trong tất cả các hoạt động;

   - Tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý tích hợp;

   - Cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện các yêu cầu của hệ thống;

   - Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, huấn luyện;

   - Thúc đẩy sáng kiến, cải tiến trong tất cả các hoạt động;

   - Định kỳ đánh giá, soát xét việc thực hiện chính sách này.

.:: Các bài giới thiệu khác