arrow Thứ 7, 31/10/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 3

Lượt truy cập: 747718

Văn bản pháp luật liên quan


1. Luật đất đai 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai

-     -  Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 (chi tiết đính kèm)


2. Luật doanh nghiệp 2014 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp

-     -  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (chi tiết đính kèm)


3. Luật đầu tư và các nghị định hướng dẫn thi hành luật đầu tư

-     - Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (chi tiết đính kèm)


4.  Luật kinh doanh bất động sản và các nghị định hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản

-     - Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (chi tiết đính kèm)


5.   Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường

    -  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (chi tiết đính kèm)

.:: Các thông tin khác