arrow Saturday, 31/10/2020

Industrial Park

Introduction Go Dau IZ


Go Dau is the only industrial park owning a complete internal port system with a capacity of up to 30,000 DWT that brings the advantage of exploiting transportation of goods by port and being near natural gas supply from Ba Ria - Vung Tau.


With the strategic location, Go Dau Industrial park has developed as its initial orientation to be the strong industrialized development zone in the National Road 51, focusing on the projects of chemical industry, fuel.

KCN Gò Dầu được đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống cấp nước công suất 10.000 m3/ngày, nhà máy XLNT công suất 1.000 m3/ngày và hệ thống hành lang kỹ thuật hoàn chỉnh cho các dịch vụ viễn thông. Sau khi đi vào hoạt động, KCN Gò Dầu đã nhanh chóng thu hút dự án của các nhà đầu tư như Shell, Total Gas, Samsung Chemical, LG Chemical … và lấp đầy 100% diện tích.
News Highlights
arrow

- 19/10/2020

arrow

- 25/09/2020

arrow

- 17/09/2020

arrow

- 14/08/2020

arrow

- 13/08/2020

arrow

- 13/08/2020

arrow

- 04/08/2020

arrow

- 04/08/2020

arrow

- 04/08/2020

arrow

- 16/07/2020

Typical image

KDC Trang Bom KCN Bien Hoa