arrow Friday, 23/8/2019

Online help

Mr Duy: 0908 556 279

Statistics

Online: 4

Counter: 600952

News

Thông báo về việc mất sổ cổ đông

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã soát xét

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Giá thuê khu công nghiệp ven Sài Gòn leo thang

Trang: 1, 2, 3 ... 15, 16, 17   >> 

News Highlights
arrow

- 20/08/2019

arrow

- 16/08/2019

arrow

- 16/08/2019

arrow

- 16/08/2019

arrow

- 22/07/2019

arrow

- 21/06/2019

arrow

- 30/05/2019

arrow

- 22/04/2019

arrow

- 01/02/2019

arrow

- 26/12/2018

Partners - Customers

KDC Trang Bom KCN Bien Hoa