arrow Thứ 4, 24/1/2018

Khu công nghiệp » KCN Gò Dầu » Giá điện và giá nước

Giá điện và giá nước KCN Gò Dầu


1. Giá điện
  Ðược cung cấp từ trạm biến thế 40 MVA và lưới điện 22KV.

 Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 về giá bán điện của Bộ công thương (xem chi tiết tại đây)


2. Giá nước:

  Doanh nghiệp sản xuất : 11.500 VND/m3
  Doanh nghiệp dịch vụ : 17.800 VND/m3
  (Chưa bao gồm Thuế Giá trị gia tăng và được điều chỉnh theo qui định của Nhà Nước)