arrow Chủ nhật, 1/11/2020

Khu công nghiệp » KCN Gò Dầu » Thông tin môi trường

Thông tin môi trường KCN Gò Dầu


1. Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác thải
  - Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) tập trung với công suất đáp ứng lượng nước thải Khu công nghiệp, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường quy định và ổn định với công suất là 500m3/ngày đêm và đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2008. Đã được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2102/GP-UBND ngày 01/07/2014 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp.
  - Nếu nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Gò Dầu tăng lên, Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Gò Dầu sẽ tăng công suất lên 1.000 m3/ngày đêm.
  - Thu gom rác thải sinh hoạt cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp: các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Gò Dầu tự liên hệ với đơn vị cung ứng dịch vụ để được thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

2. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải tiếp nhận vào Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Gò Dầu (xem chi tiết tại đây)

3. Tiêu chuẩn xử lý nước thải và phí xử lý nước thải
  3.1 Tiêu chuẩn xử lý nước thải
       Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp: QCVN 40: 2011/BTNMT
  3.2 Phí xử lý nước thải: 0,32 USD/m3 (chưa thuế GTGT)

4. Bảng công bố thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Gò Dầu năm 2015 (xem chi tiết tại đây).

5. Bảng công bố thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Gò Dầu năm 2016 (xem chi tiết tại đây).

6. Bảng công bố thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Gò Dầu năm 2017  (xem chi tiết tại đây).

7. Bảng công bố thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Gò Dầu năm 2018   (xem chi tiết tại đây).

8. Bảng công bố thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Gò Dầu năm 2019       (xem chi tiết tại đây).