arrow Thứ 7, 24/3/2018

Khu công nghiệp » KCN Xuân Lộc » Sản phẩm kinh doanh

Sản phẩm kinh doanh trong KCN Xuân Lộc


1. Diện tích
  - Tổng diện tích :  108,82 ha
  - Tổng diện tích có thể cho thuê : 71,59 ha
  - Tổng diện tích đã cho thuê: 58,07 ha
  - Diện tích còn có thể cho thuê: 13,52 ha

2. Phí dụng đất 

 - Phí sử dụng đất bao gồm: Tiền thuê đất thô, Phí sử dụng mặt bằng công nghiệp và Phí quản lý

 - Bảng giá chi tiết đính kèm