arrow Thứ 5, 21/2/2019

Khu công nghiệp » KCN Thạnh Phú » Giá điện, giá nước

Giá điện, giá nước KCN Thạnh Phú


1. Giá điện

- Điện được cung cấp từ trạm biến thế 50 MVA và lưới điện 22kV

- Bảng giá điện tại KCN Thạnh Phú (xem chi tiết tại đây)


2. Giá nước

    Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND  ngày 23/05/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2014, cụ thể:

Stt

Giá cung cấp nước máy theo quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014

Đơn giá
(đồng/m3)

1-

Nước sinh hoạt hộ dân cư

 

a

 - Từ 0 m3 đến 10 m3

5.800

b

 - Từ trên 10 m3 đến 20 m3

8.500

c

 - Từ trên 20 m3 đến 30 m3

10.000

d

 - Từ trên 30 m3

12.800

2-

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và đoàn thể

9.500

3-

Đơn vị sản xuất vật chất

 

a

 - Bán trực tiếp

11.500

b

 - Bán qua đồng hồ tổng

10.300

4-

Đơn vị kinh doanh, dịch vụ

17.800

5-

Giá thỏa thuận theo dự án (nước thô)

4.500


Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.