arrow Thứ 4, 24/1/2018

Khu công nghiệp » KCN Biên Hòa 2 » Giá điện và giá nước

Giá điện và và giá nước KCN BH2


1. Giá điện:

Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 về giá bán điện của Bộ công thương (xem chi tiết tại đây)
 

2.Giá nước:

Doanh nghiệp sản xuất: 11.500 đồng/m3
Doanh nghiệp dịch vụ:   17.800 đồng/m3

(Chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng và  được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước).