arrow Thứ 4, 26/2/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 1

Lượt truy cập: 661964

Tin tức

Quy định chi tiết đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - 08/11/2017

1. Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Kể từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.


2. Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin:

          Để tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin như sau:

- Đường truyền Internet:

+ Có kết nối đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Mở các cổng (port): 8070, 8080, 8081, 8082, 4502, 4503, 9000.

- Yêu cầu máy tính:

+ Hệ điều hành: Windows.

+ Trình duyệt Internet Explorer.


3. Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: bao gồm

- Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp 1 lần khi đăng ký): 500.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT).

- Chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp vào Quý I hàng năm, trừ năm thực hiện đăng ký): 500.000 đồng/năm (chưa bao gồm 10% VAT).


4. Để biết thêm chi tiết về việc đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vui lòng tham khảo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính và truy cập website do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành có địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn