Tiếng ViệtEnglish
Nhà xưởng - KCN Biên Hòa 2

Nhà xưởng - KCN Biên Hòa 2

Nhà xưởng - KCN Biên Hòa 2
Nhà xưởng - KCN Biên Hòa 2
Nhà xưởng - KCN Biên Hòa 2
Thông tin tổng quan về nhà xưởng

 

Mặt bằng tổng thể nhà xưởng