arrow Chủ nhật, 21/1/2018

Khu công nghiệp » KCN Gò Dầu » Sản phẩm kinh doanh

Sản phẩm kinh doanh trong KCN Gò Dầu

1. Đất cho thuê       

-     Phí sử dụng bao gồm : bao gồm Tiền thuê đất thô, Phí sử dụng mặt bằng công nghiệp và  Phí quản lý.

-     Thời hạn thuê : đến tháng 6 năm 2046

-     Phương thức thanh toán:

+ Tiền thuê đất thô và Phí quản lý    : thanh toán hàng năm

+ Phí sử dụng mặt bằng công nghiệp: thanh toán hàng năm hoặc trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê