arrow Thứ 5, 20/6/2019

Khu công nghiệp » KCN Xuân Lộc » Ngành nghề thu hút đầu tư

Ngành nghề thu hút đầu tư KCN Xuân Lộc


- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

- Chế biến nông lâm sản (không chế biến tinh bột).

- Sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp.

- Sản xuất nông dược, trang thiết bị - dụng cụ y tế, thuốc.

- Sản xuất bao bì, đồ gỗ cao cấp.