arrow Chủ nhật, 1/11/2020

Khu công nghiệp » KCN Gò Dầu » Ngành nghề thu hút đầu tư

Ngành nghề thu hút đầu tư KCN Gò Dầu


1. Công nghiệp sản xuất nhựa và chất dẻo;

2. Công nghiệp cơ khí và sản xuất cấu kiện kim loại;

3. Công nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng;

4. Công nghiệp sản xuất phân bón và hóa chất;

5. Công nghiệp chế biến khí hóa lỏng và nhựa đường.

Ngành nghề khuyến khích đầu tư: Vật liệu xây dựng và hóa chất

Ngành nghề hạn chế đầu tư: ngành nghề gây ô nhiễm nặng