arrow Thứ 7, 17/11/2018

Khu công nghiệp » KCN Thạnh Phú » Sản phẩm kinh doanh

Sản phẩm kinh doanh trong KCN Thạnh Phú


- Đất công nghiệp

- Nhà xưởng xây sẵn cho thuê 


Chi tiết liên hệ: