arrow Thứ 5, 21/2/2019

Khu công nghiệp » KCN Thạnh Phú » Sản phẩm kinh doanh

Sản phẩm kinh doanh trong KCN Thạnh Phú


- Đất công nghiệp

- Nhà xưởng xây sẵn cho thuê 


Chi tiết liên hệ: