arrow Chủ nhật, 5/4/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 2

Lượt truy cập: 676315

Tin tức

Nghị quyết về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản - 24/12/2019


Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và cập nhật ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/01/2020.

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

Xem chi tiết tại đây