arrow Thứ 6, 23/8/2019

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 1

Lượt truy cập: 600956

Báo cáo tài chính-thường niên

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã soát xét (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán(  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 (   xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo thường niên năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2016 (   xem chi tiết tại đây   )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 (  xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2014  ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo quản trị công ty Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2013 đã kiểm toán ( xem chi tiết tại đây)

.:: Các bài giới thiệu khác