arrow Thứ 3, 4/8/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 3

Lượt truy cập: 720218

Báo cáo tài chính-thường niên


Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (xem chi tiết tại đây) - 16/07/2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 (xem chi tiết tại đây) - 17/04/2020

Báo cáo thường niên năm 2019 (xem chi tiết tại đây) - 23/03/2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (xem chi tiết tại đây) - 04/03/2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 (xem chi tiết tại đây ) - 16/01/2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 (xem chi tiết tại đây) - 16/10/2019

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã soát xét (xem chi tiết tại đây) - 16/08/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán(  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 (   xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo thường niên năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2016 (   xem chi tiết tại đây   )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 (  xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

.:: Các bài giới thiệu khác