arrow Thứ 5, 21/2/2019

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Mr Hưng: 0907 008 181

Thống kê truy cập

Đang Online: 1

Lượt truy cập: 539229

Báo cáo tài chính-thường niên

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 (   xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo thường niên năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2016 (   xem chi tiết tại đây   )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 (  xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2014  ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo quản trị công ty Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2013 đã kiểm toán ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

.:: Các bài giới thiệu khác