arrow Thứ 4, 22/1/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 2

Lượt truy cập: 649706

Báo cáo tài chính-thường niên

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã soát xét (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán(  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 (   xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo thường niên năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (   xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính năm 2016 (   xem chi tiết tại đây   )

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 (  xem chi tiết tại đây  )

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2014  ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo quản trị công ty Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

Báo cáo thường niên năm 2013 (

.:: Các bài giới thiệu khác