Tiếng ViệtEnglish
Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 5,5%, chia cổ tức 25%

Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 5,5%, chia cổ tức 25%

Thứ hai, 17/04/2023, 15:02 GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm trước.

Báo cáo tại Đại hội, Ông Nguyễn Bá Chuyên - Tổng giám đốc SZB cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cơ bản đạt so với kế hoạch. Riêng chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 96,4% do một số nguyên nhân khách quan như vướng mắc thủ tục trong công tác bồi thường và đầu tư hạ tầng đã ảnh hưởng đến nguồn doanh thu của Công ty.

Nỗ lực và linh hoạt trong bối cảnh năm 2022 nhiều khó khăn và biến động, SZB đã đạt tổng doanh thu 369 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 107 tỷ đồng. Nhìn chung, các mảng kinh doanh của Công ty đều có lợi nhuận. Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) vẫn là hoạt động mang lại doanh thu chủ đạo cho SZB và đóng góp hơn 65% trong tổng doanh thu.

Riêng KCN Thạnh Phú, tỷ lệ lấp đầy đã đạt khoảng 60% diện tích. Tính đến cuối năm 2022, SZB đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 75ha/120 ha, đạt tỷ lệ trên 62% tổng diện tích đất phải thu hồi.

Trong năm 2022, tổng tài sản của SZB đã tăng từ 1.198 tỷ đồng lên 1.289 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh đạt được, SZB chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (vượt 20% so với kế hoạch), tương đương 90 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 12% trong năm 2022, 18% còn lại sẽ được chi trả trong năm 2023.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo SZB chia sẻ với cổ đông nhiều thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng tại KCN Thạnh Phú (Đồng Nai), KCN Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời cho thuê diện tích đất công nghiệp đủ điều kiện kinh doanh tại KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú.

SZB lên kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính gồm tổng doanh thu 389,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 111,5 tỷ đồng (tăng lần lượt là 5,5% và 4,5% so với kết quả năm 2022); chia cổ tức tỷ lệ 25% vốn điều lệ, tương đương dự chi 75 tỷ đồng.

Cổ đông SZB đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua tất cả các tờ trình, kế hoạch được trình tại Đại hội.
Ý kiến bạn đọc