Tiếng ViệtEnglish
News

News

Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/03/2024.
29/03/2024
Công ty CP Sonadezi Long Bình vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.
26/01/2024
Với diện tích cho thuê trong quý 3/2023 đạt 143.000m2, tăng 2,4 lần so với quý 2/2023, thị trường nhà xưởng công nghiệp phía Nam đang thu hút vốn đầu tư khá tốt. Nhiều khu công nghiệp (KCN) đã chuẩn bị sẵn nguồn cung để đón dòng vốn FDI ...
03/01/2024
At the awarding ceremony for Outstanding Entrepreneurs - Leading Brands, Prestigious and Quality Service Products in 2023, Sonadezi Long Binh Shareholding Company was awarded the Cup of Top 10 Prestigious and Quality Services in 2023 for Services: Industrial park real estate and the General ...
29/12/2023
Sonadezi Long Binh Company was re-certified by the certification organization BSI Vietnam. for its integrated management system PAS 99, including Quality Management according to ISO 9001:2015 standards, Environmental Management according to standards ISO 14001:2015 and Health and safety management ...
29/11/2023
On the afternoon of November 20, Tan Phu Primary School held a ceremony of handover computer room for the 2023 - 2024 school year. Attending the ceremony has Mr. Nguyen Ba Chuyen - General Director of Sonadezi Long Binh Company; Mr. Le Nguyen Song Toan -  Chairman of Thanh Phu Commune ...
28/11/2023

Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 vượt mốc 500 tỷ đồng

Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/03/2024.
29/03/2024

Sonadezi Long Bình đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực

Công ty CP Sonadezi Long Bình vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội ...
26/01/2024

Nhà xưởng công nghiệp phía Nam hút khách

Với diện tích cho thuê trong quý 3/2023 đạt 143.000m2, tăng 2,4 lần so với quý 2/2023, thị trường nhà xưởng công nghiệp phía Nam đang thu hút vốn đầu tư khá ...
03/01/2024

Sonadezi Long Binh received the Top 10 Prestigious and Quality Services award in 2023 and honored Outstanding Entrepreneur in 2023

At the awarding ceremony for Outstanding Entrepreneurs - Leading Brands, Prestigious and Quality Service Products in 2023, Sonadezi Long Binh Shareholding Company was awarded the Cup of Top 10 ...
29/12/2023

Re-certification of PAS 99 integratedmanagement system according to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standards of Sonadezi Long Binh Company.

Sonadezi Long Binh Company was re-certified by the certification organization BSI Vietnam. for its integrated management system PAS 99, including Quality Management according to ISO 9001:2015 ...
29/11/2023

Inauguration ceremony of computer room at Tan Phu primary school

On the afternoon of November 20, Tan Phu Primary School held a ceremony of handover computer room for the 2023 - 2024 school year. Attending the ceremony has Mr. Nguyen Ba Chuyen - General Director ...
28/11/2023