Tiếng ViệtEnglish
News

News

Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/03/2024.
29/03/2024
Công ty CP Sonadezi Long Bình vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.
26/01/2024
Với diện tích cho thuê trong quý 3/2023 đạt 143.000m2, tăng 2,4 lần so với quý 2/2023, thị trường nhà xưởng công nghiệp phía Nam đang thu hút vốn đầu tư khá tốt. Nhiều khu công nghiệp (KCN) đã chuẩn bị sẵn nguồn cung để đón dòng vốn FDI ...
03/01/2024
At the awarding ceremony for Outstanding Entrepreneurs - Leading Brands, Prestigious and Quality Service Products in 2023, Sonadezi Long Binh Shareholding Company was awarded the Cup of Top 10 Prestigious and Quality Services in 2023 for Services: Industrial park real estate and the General ...
29/12/2023
Sonadezi Long Binh Company was re-certified by the certification organization BSI Vietnam. for its integrated management system PAS 99, including Quality Management according to ISO 9001:2015 standards, Environmental Management according to standards ISO 14001:2015 and Health and safety management ...
29/11/2023
On the afternoon of November 20, Tan Phu Primary School held a ceremony of handover computer room for the 2023 - 2024 school year. Attending the ceremony has Mr. Nguyen Ba Chuyen - General Director of Sonadezi Long Binh Company; Mr. Le Nguyen Song Toan -  Chairman of Thanh Phu Commune ...
28/11/2023

Sonadezi Long Binh is aiming to celebrate its 14th anniversary

Sonadezi Long Binh is aiming to celebrate its 14th anniversary
01/06/2023

Sonadezi Long Binh put into operation and lease some new factories

Sonadezi Long Binh put into operation and lease some new factories
23/05/2023

SNZ Annual General Meeting of Shareholders: Dividend in 2023 is estimated at 452 billion dong, research and investment for the new industrial park in Khanh Hoa province

Sonadezi Corporation (Sonadezi, UPCoM: SNZ) has just held the Shareholders Annual General Meeting on April 27, 2023 setting the goal of developing a new industrial park in Khanh Hoa province.
27/04/2023

Sonadezi Long Binh set target of 5.5 % growth in revenue and dividend payment of 25%

Sonadezi Long Binh Shareholding Company (stock code: SZB) has just held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, approving the target of revenue and profit growth compared to the previous ...
17/04/2023

Thanh Phu Industrial Park attracts investment projects from a German corporation that leases land to build a factory to assemble geared motors and inverters

Sonadezi Long Binh Shareholding Company has just held a contract signing ceremony with its partner Sew-EuroDrive Company Limited, a group from Germany that leases land in Thanh Phu Industrial Park to ...
10/03/2023

Sonadezi Long Binh holds Yearn end of 2022 and assigned the plan for 2023

Sonadezi Long Binh holds Yearn end of 2022 and assigned the plan for 2023
29/12/2022