Tiếng ViệtEnglish
Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 vượt mốc 500 tỷ đồng

Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 vượt mốc 500 tỷ đồng

Friday, 29/03/2024, 16:49 GMT+7

Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sonadezi Long Bình

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, SZB đạt tổng doanh thu hơn 402,3 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 116,4 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch năm.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng 9%, chia cổ tức 35%.

So với kết quả thực hiện năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SZB đều ghi nhận mức tăng 9%. Tỷ suất LNST/vốn CSH đạt 28,27%; tỷ suất LNST/doanh thu đạt 28,92%. Đây là một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh chung nhiều khó khăn và tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SZB đạt khoảng 1.487 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, trong năm 2023 SZB tập trung nguồn lực đẩy mạnh giải phóng mặt bằng KCN Thạnh Phú, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác nhà xưởng mới tại KCN Châu Đức, KCN Thạnh Phú. Đồng thời, Công ty tiếp tục nâng cấp, tái đầu tư cơ sở hạ tầng tại các KCN hiện hữu để nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, trong giai đoạn 5 năm (2019 - 2024), hoạt động sản xuất kinh doanh của SZB giữ mức tăng trưởng ổn định qua các năm, các khoản đầu tư tài chính của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn đầu tư. 

SZB đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 vượt mốc 500 tỷ đồng

Năm 2024, SZB đặt mục tiêu doanh thu vượt mốc 500 tỷ đồng, cụ thể đạt 520 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 189 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 29,2% và 62,7% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Để đạt kế hoạch đề ra, SZB sẽ tập trung khai thác các quỹ đất và nhà xưởng sẵn sàng tại các KCN Thạnh Phú, Xuân Lộc và Châu Đức. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cụm nhà xưởng trên tổng quỹ đất 54.000m2 nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tìm kiếm các dự án mới, nghiên cứu đề xuất hợp tác đầu tư kinh doanh các dự án trong nội bộ hệ thống Tổng công ty Sonadezi cũng như các nhà đầu tư tiềm năng.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 cùng các tờ trình, kế hoạch được trình tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, một nội dung quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông tiến hành là bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029). Kết quả, Bà Lương Minh Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Lưu Thị Thuý Vân tiếp tục được bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Bá Chuyên tiếp tục được bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) ra mặt tại Đại hội
Reviews