Tiếng ViệtEnglish
Đất công nghiệp

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp  - KCN Xuân Lộc
Địa điểm: xã Xuân Tâm – Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng NaiThời hạn hoạt động của khu công nghiệp đến ngày 01 tháng 06 năm 2056 
ĐẤT CÔNG NGHIỆP - KCN THẠNH PHÚ
Thông tin tổng quan về KCN Thạnh Phú Địa điểm: xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp đến ngày 23 tháng 08 ...