Tiếng ViệtEnglish
Nhà xưởng

Nhà xưởng

Nhà xưởng - KCN Biên Hòa 2
Nhà xưởng KCN Biên Hòa 2
Nhà xưởng  - KCN Thạnh Phú
KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Nhà xưởng - KCN Châu Đức
KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu